It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

To jest domyslna strona internetowa dla tego serwera.

Oprogramowanie serwera WWW dziala, ale nie dodano jeszcze zadnych tresci.