Filmy - kodeki, wybór, instalacja, konfiguracja.

1. Wstęp - trochę historii o DivX.
2. Wybór kodeków.
3. Instalacja i konfiguracja.
4. Uwagi końcowe.