Wynikowy plan nauczania –

Technologia Informacyjna

 

Oddziały: IA, IB, ILM, ILI

Semestr I

ID

TN

TREŚCI NAUCZANIA

ID

C

OPERACYJNE (SZCZEGÓŁOWE)

CELE KSZTAŁCENIA

Poziom wymagań

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1-2

Organizacja zajęć TI. Przepisy BHP i regulamin obowiązujący w szkolnej pracowni komputerowej.

Przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy.

 

Uczeń:

 

 

a

zna przepisy BHP w szkolnej pracowni komputerowej

K

 

b

zna regulamin pracy w pracowni

K

 

3

 

Podstawy technologii informacyjnej

Uruchamianie i zamykanie systemu. Windows w różnych trybach i konfiguracjach.

 

Uczeń:

 

 

a

potrafi wyjaśnić zakres zastosowania technologii informacyjnej

K

 

b

 

potrafi ocenić obecny poziom technologii informacyjnej i perspektywy jej rozwoju

P

 

c

 

rozumie i potrafi obsłużyć okienka logowania do sieci i do systemu Windows

P

 

d

potrafi uruchomić system w różnych trybach

D

 

e

poprawnie kończy pracę systemu i wyłącza komputer

P

 

4

 

 

 

 

Podstawowe elementy komputera. Zasady połączeń składowych elementów.

 

Uczeń:

 

 

a

zna podstawowe podzespoły komputera

P

 

b

potrafi przedstawić współdziałanie wybranych elementów komputera

D

 

c

potrafi zestawić podstawowe elementy komputera

R

 

K - wymagania konieczne

P - wymagania podstawowe

D - wymagania dopełniające

R - wymagania rozszerzone

Reszta planu wynikowego do pobrania w tym miejscu.