Prezentacja multimedialna - zasady tworzenia i przedstawiania

 

1.      Założenia projektowe.

-         podczas zebrań i konferencji zachodzi potrzeba ...

-         często zachodzi potrzeba stosowania takich metod, które sprzyjają opanowaniu wiadomości podanych w gotowej postaci. (Uświadomienie celu i potrzeby ...)

Przekazywanie gotowych treści w oparciu o posiadane środki dydaktyczne określa się jako metodę uczenia przez przyswajanie, która obwarowana jest następującymi wymogami:

a.       wszyscy odbiorcy powinni mieć możliwość dokładnego postrzegania obserwowanych przedmiotów, czynności itp., w miarę możliwości za pomocą wszystkich zmysłów,

b.      Pokaz i towarzyszący mu komentarz powinny kierować uwagę odbiorców na najistotniejsze treści,

c.       obserwacja powinna pozwolić uczestnikom spotkania na poznanie rzeczy i zjawisk w ich rozwoju i działaniu.

-         najefektywniejszym rozwiązaniem, które w sposób obrazowy i przystępny spełnia powyższe wymagania jest prezentacja multimedialna ...

-         UZASADNIENIE WYBORU (KONKRETNEGO) TEMATU. (Cele i zadania konkretnej prezentacji); (Odbiorca indywidualny, czy zbiorowy?)

-         prezentacja dostosowana do odbiorcy (wymagania merytoryczne i dydaktyczne) - zasada przystępności.; wielość mediów - oddziałuje na psychikę - zasada trwałości wyników nauczania.

-         prezentacja musi być zrealizowana w taki sposób, aby spełniać kryteria estetyki, ergonomii, dopracowane detale i komponenty, poprawność merytoryczna,

-         rozsądne koszty realizacji.

-         Technika realizacji (oprogramowanie, stanowisko, możliwości stosowania - prezentacje przenośne [dyski, laptopy, sieć] powszechność stosowania).

2.      Dokumentacja

 

Sposób realizacji i wykorzystania prezentacji multimedialnej wymaga opracowania specyficznej dokumentacji bazującej w pewnym stopniu na dokumentacjach filmowych (ze względu na filmowy charakter prezentacji).

PRZYKŁAD:

NR SLAJDU

KOMENTARZ (wypowiadany przez prowadzącego pokaz)

PROJEKT SLAJDU

OPIS AKCJI NA SLAJDZIE

 

5/3

 

 

 

(na slajdzie nr 5 trzeci poziom odsyłacza hipertekstowego)

-          wprowadzenie

-          omówienie slajdu

-          podsumowania
i wnioski

 

-          klikając na polu "film" nastąpi...

(odrębna dokumentacja filmowa na str. ...)

-          klikając na polu ...

 

Pamiętać należy o globalnym opisie projektu prezentacji dotyczącym planowanych warunków prowadzenia pokazu (zaplecze techniczne) lub komentarzy w stylu: pokazowi slajdów ujętych w odsyłaczu hipertekstowym na slajdzie nr8 towarzyszy podkład muzyczny.

Ogniwa procesu projektowo konstrukcyjnego przy realizacji komunikatów multimedialnych:

1. Uświadomienie celu i potrzeby przygotowania prezentacji multimedialnej.

2. Ustalenie celów wykonawczych oraz analiza zadań dydaktycznych przekazu.

3. Wyodrębnienie poszczególnych ogniw przekazu.

4. Opracowanie dokumentacji (scenariusze i scenopisy).

5. Określenie możliwych powiązań wynikających z  interaktywnego charakteru prezentacji.

6. Wykonanie instrukcji metodycznej.

7. Weryfikacja zewnętrzna.

 

Sztuka prezentacji

 

·         Abstrakt – streszczenie (200 słów)

·         Czas – 10 minut

·         Ważniejsza forma prezentacji aniżeli jej treść

 

Przebieg prezentacji – na co zwrócić uwagę:

1) Pierwsze 30 sekund – decydujące

Zacząć od przedstawienia siebie i sprawy (tytuł)

2) Konstrukcja prezentacji – zasady ogólne

·         Postawienie problemu (10 – 20 % czasu w zależności od poziomu słuchaczy i ich zaangażowania w tematyce wykładu) – ale nie zanudzać !!!

·         Zasadnicza część

·         Konkluzja – zawsze konieczna, może być krótka, ale to jest moment na przedstawienie słuchaczom tego co powinni zapamiętać.

3) Forma prezentacji

 

PODSTAWOWA REGUŁA –

PROSZĘ MYŚLOWO ODWRÓCIĆ ROLE

 

A. "Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe" – uszanuj słuchaczy

B. Dano Ci szansę – wykorzystaj ją!!!

C. Jeśli już słuchacze stracili swój czas na przyjście, muszą dostać najlepszy "towar"

D. Lepsze jest wrogiem dobrego – nie przedobrzyć!!!

Zasady szczegółowe

·         Pozytywny, doceniający ale i ceniący siebie stosunek do słuchacza

·         Dokonać selekcji materiału:

Człowiek mądry wie co mówi,

a inni mówią co wiedzą

·         Rekwizyty – używać, ale nie przesadzać.

·         Ręce – bardzo ważny instrument, ale ostrożnie – człowiek nie wiatrak!

·         Oczy - pomagają nawiązać kontakt ze słuchaczami, ale nie zamęczać siebie i słuchaczy.

NIE BŁĄDZIĆ WZROKIEM PO SUFICIE, ŚCIANACH I PODŁODZE

·         Głos - ważny instrument!!! Nie mamrotać, ale i nie krzyczeć na słuchaczy

Problem pierwszego zdania

Lepiej go sobie napisać i przetrenować .

Improwizować mogą tylko profesjonaliści

TREMA

Wbrew pozorom jest pomocą jeśli nie damy się samym sobie wewnętrznie zastraszyć. Adrenalina pozwala się w życiu uratować!!!

Najgorszy paraliż z powodu niewiedzy – przygotować się

Wiesz więcej niż większość zebranych. – w tym Twoja siła.

Większość ludzi przychodzi aby się czegoś dowiedzieć, a nie patrzeć na klęskę mówcy –referat nie szafot.

Mowa ciała

Nie wzmacniać swoich braków, raczej je ukrywać, na przykład odwracając uwagę (sekret "magików")

Nadmiar pewności równie zgubny jak nadmiar nieśmiałości. Ludzie obu nie znoszą.

TRENING

Zawsze konieczny, ale nie przetrenować się.