23 czerwca 2002 roku zakończył się obroną prac dyplomowych cykl nauki dla 20 osób uczęszczających przez cztery semestry (roku szkolnego 2000/2001 i 2001/2002) do Zaocznego Studium Policealnego dla Dorosłych w Bydgoszczy - kierunek informatyczny. Miałem przyjemność być wykładowcą w tej grupie słuchaczy przedmiotów: systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe i (przez pewien czas) urządzenia techniki komputerowej. Pełniłem też funkcję - lepiej bądź gorzej - wychowawcy.

Tytuł technika informatyka uzyskali:

 1. Balik Jacek
 2. Barwik Żaneta
 3. Białecki Mirosław
 4. Domagalski Włodzimierz
 5. Guzik Aldona
 6. Karczmarek Leszek
 7. Kulik Grzegorz
 8. Makowiecki Krzysztof
 9. Michał Freygant
 10. Robaczewska Katarzyna
 11. Rusak Wioleta
 12. Skrzypczak Joanna
 13. Sodalska Grażyna
 14. Stolarski Marcin
 15. Szolka Sergiusz
 16. Welter Zbigniew
 17. Włodarczak Michał
 18. Zbilski Adam
 19. Ziętara Agnieszka
 20. Znaczko Łukasz
Grupa podczas przerwy w zająciach. Obejrzyj powiększenie.

Najlepszymi słuchaczami, ze średnią końcową ze wszystkich przedmiotów na przestrzeni dwóch lat nauki okazali się Mirosław Białecki (średnia 5,7) i Jacek Balik (średnia 5,65).

Mirosław Białecki w trakcie egzaminu dyplomowego, komisja egzaminacyjna w składzie: Ireneusz Matczak, Aleksander Kawula
Jacek Balik w trakcie tej samej czynności:

Podziękowania dla Mirka Białeckiego za dostarczenie materiału zdjęciowego z jego cyfraka.