Rozkład materiału nauczania –

Technologia Informacyjna

 

Oddziały: IA, IB, ILM, ILI

 

Propozycje tematów lekcji

 
Realizacja celów dla cyklu dwugodzinnego

 

 

 

Uwagi

 

 

Nr lekcji

Temat

Ilość godzin

Nr rozdziałów

 

Semestr I

 

1

Organizacja zajęć TI. Przepisy BHP i regulamin obowiązujący w szkolnej pracowni komputerowej.

1

I.1.a, I.1.b, II.1.a

 

2

Przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy.

1

 

 

3

Podstawy technologii informacyjnej

Uruchamianie i zamykanie systemu. Windows w różnych trybach i konfiguracjach.

1

II.1.a, II.1.b, II.1.c, II.3.a, II.3.b, II.4.a, II.4.b, III.1.a, III.1.b, III.1.c

 

4

Podstawowe elementy komputera. Zasady połączeń składowych elementów.

1

II.3c

 

5

Standardy pracy w środowisku Windows z wykorzystaniem skrótów klawiszowych.

Eksploracja zasobów komputera.

1

III.2.a, III.2.b, III.2.c, III.3.a, III.3.b, III.3.c, III.3.d, III.3.e,

 

6

Instalacja oprogramowania i komponentów sprzętowych w systemie Windows.

Elementy konfiguracji i optymalizacji pracy w środowisku Windows.

1

III.4.a, III.4.b, III.4.c, III.5.a, III.5.b, III.6.a, III.6.b, III.7.a, III.7.b

 

7

Rejestry i pliki konfiguracyjne.

1

III.8.a, III.8.b

 

8

Podstawy pracy w lokalnych sieciach komputerowych.

1

IV.1.a, IV.1.b, IV.1.c, IV.2.a, IV.2.b

 

9

Łączenie komputerów w sieć i zasady udostępniania plików i folderów.

1

IV.3.a, IV.3.b

 

10

Komunikacja w lokalnej sieci komputerowej i udostępnianie

zasobów programowych.

1

IV.4.a, IV.4.c, IV.4.d, IV.4.e

 

11

Podstawy funkcjonowania sieci Internet.

Przygotowanie przeglądarki do eksploracji zasobów Internetu.

1

V.1.a, V.1.b, V.1.c, V.2.a, V.2.b, V.3.c

 

12

 Zestawienie połączenia z Internetem za pomocą programu Dial–up Networking.

1

V.1d, V.1.e

 

13

Wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie informacji

z serwisów WWW.

1

V.3.a, V.3.b, V.3.c, V.3.d, V.3.e

 

14

Posługiwanie się pocztą elektroniczną w różnych sytuacjach.

1

V.4.a, V.4.b, V.4.d, V.4.e, V.4.f

 

15

Listy i grupy dyskusyjne. Serwery FTP.

1

V.4.g, V.5a, V.5.b, V.5.c

 

16

Wymiana informacji w relacji komputer–telefon komórkowy.

Usługi komunikacyjne w globalnych sieciach komputerowych.

1

V.6.a, V.6.b, V.6.c, V.7.a, V.7.b, V.7.c

 

17

Ogólne wiadomości o systemie LINUX i jego możliwościach.

1

VI.1.a, VI.1.b

 

18

Podstawowe polecenia w trybie tekstowym.

1

VI.2.a

 

19-20

Konfigurowanie systemu w trybie graficznym.

2

VI.2.b

 

21

Korzystanie z oprogramowania biurowego, wymiana plików w różnych systemach.

1

VI.2.c, VI.2.d

 

22

Podstawy redagowania tekstów – przypomnienie i rozszerzenie

wiadomości i umiejętności.

1

VII.1.a, VII.1.b, VII.1.c, VII.1.d, VII.1.e, VII.1.f, VII.1.g, VII.2.a, VII.2.b

 

23-24

Redagowanie i wydruk podań oraz cv.

2

VII.3.a, VII.3.b, VII.4.a, VII.4.b

 

25

Tabulatory i tabele.

1

VII.5.a, VII.5.b, VII.5.c, VII.6.a, VII.6.b

 

26

Wykorzystanie elementów graficznych w edytorach tekstu.

Aplikacje wspomagające tworzenie grafiki – edytor równań.

1

VII.6.c,VII.6.d, VII.6.e

VII.7.a, VII.7.b

VII.8.a, VII.8.b,

 

27

Wybrane mechanizmy usprawniające redagowanie dokumentów tekstowych.

1

VII.9.a, VII.9.b, VII.9.c, VII.9.d

 

28

Sprawdzian umiejętności z podstaw redagowania tekstów.

1

 

 

29

Budowa strukturalna (wielopoziomowa) dokumentu.

1

VIII.4.a, VIII.4.b, VIII.4.c

 

30-31

Struktura dokumentu. Tworzenie automatycznych spisów treści, tabel i ilustracji.

2

VIII.4.a, VIII.4.c, VIII.4.d, VIII.4.e

 

32-33

Podstawy obróbki grafiki opartej na mapach bitowych

i grafiki wektorowej.

2

IX.1.a, IX.1.b, IX.1.c, IX.2.a, IX.2.b, IX.2.c, IX.2.d

 

34-35

Zaawansowana obróbka plików opartych na mapach bitowych.

2

IX.3.a, IX.3.b, IX.4.a

 

 

 

Semestr II

 

36-37

Podstawy tworzenia prezentacji – projektowanie slajdów.

Wykorzystanie przycisków sterujących.

2

X.1.a, X.1.b, X.2.a, X.2.b,

 

38–39

Efekty multimedialne w prezentacjach komputerowych.

Tworzenie prezentacji wspomagających wystąpienia.

2

X.3.a, X.3.b

 

40-41

Generowanie i interpretacja prostych dokumentów HTML.

Łączenie tekstu i grafiki.

2

XI.1.a, XI.1.b, XI.1.c, XI.2.a, XI.2.b

 

42-43

Zastosowanie hiperłączy w dokumentach HTML.

Projektowanie i tworzenie fragmentów serwisów WWW.

2

XI.3.a, XI.3.b

 

44-45

Zastosowanie tabel i ramek.

Zespołowe tworzenie umiarkowanie złożonego serwisu WWW.

2

XI.4.a, XI.4.b,

XI.2.c

 

46

Arkusz kalkulacyjny – podstawy organizacji skoroszytów i arkuszy.

1

XII.1.a, XII.1.b, XII.1.c, XII.1.d, XII.1.e,

 

47

Praktyczne wykorzystanie różnych form adresowania.

1

XII.2.a, XII.2.c, XII.2.d,

 

 

48

Graficzna interpretacja danych.

1

XII.3.a, XII.3.b, XII.3.c

 

49

Wyszukiwanie informacji w bazach danych.

1

XII.4.a, XII.4.b, XII.4.c, XII.4.d, XII.4.e, XII.4.f, XII.4g

 

50

Wykorzystanie sum pośrednich do obliczeń w bazach danych.

1

XII.5.a, XII.5.b, XII.5.c

 

51

Praktyczne zastosowanie

arkusza kalkulacyjnego.

1

XII.7.a, XII.8.a

 

52-53

Podstawowe komponenty bazy danych.

Projektowanie prostego układu tabel tworzących bazę danych.

2

XIII.1.a, XIII.1.b, XIII.1.c, XIII.2.a, XIII.3.a, XIII.3.b

 

54

Projektowanie prostych formularzy, formularzy z podformularzami.

1

XIII.4.a, XIII.4.b,

 

55

Praktyczne wykorzystanie kwerend z uwzględnieniem tworzonych relacji.

1

XIII.5.a, XIII.5.b, XIII.5.c

 

56

Tworzenie raportów.

1

XIII.6.a, XIII.6.b, XIII.7.a

 

57

Elementy obsługi i zabezpieczenia bazy danych.

1

XIII.7.a, XIII.7.b

 

58-59

Wykorzystanie komputera do zarządzania informacją

we własnym warsztacie pracy.

2

XIV.1.a, XIV.1.b, XIV.2.a, XIV.2.b,

 

60-61

Zarządzanie korespondencją pocztową.

2

XIV.2.c, XIV.2.d,

 

62-63

Zastosowanie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł.

2

XV.1.a, XV.1.b, XV.1.c

 

64-65

Możliwości wymiany i łączenia danych między

edytorem i arkuszem kalkulacyjnym

2

XV.2.a, XV.2.b

 

66

Podsumowanie celów osiągniętych w przedmiocie TI.

1

 

 

67

Samodzielny dobór narzędzi do rozwiązywania zadań ogólnych.

1

 

 

68

Prezentacja wybranego oprogramowania wspomagającego nauczanie wybranych przedmiotów.

1

 

 

69-72

Do dyspozycji nauczyciela.

4

godziny do dyspozycji nauczyciela

 

 

Razem:

72