Numery dopuszczeń programów dla przedmiotu Technologia informacyjna

 

157 DKOS-4015-18/02 Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
pl. J.H. Dąbrowskieg 8, 00-950 Warszawa,
tel. (022) 826-83-82, faks 827-92-80,
e-mail: internet@wsip.com.pl


158 DKOS-4015-91/02 Technologia informacyjna. Program nauczania. Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
bezpłatna infolinia: 0 800 22 33 44,
fax (022) 831 26 16,
e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl


159 DKOS-4015-103/02 Technologia informacyjna. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Beata Łazęcka
Wydawnictwo MAC EDUKACJA
ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce,
Biuro Handlowe w Warszawie ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa,
tel. (022) 847 19 88, tel./fax 843 18 88,
e-mail: mac@mac.pl


160 DKOS-4015-146/02 Technologia informacyjna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zdzisław Nowakowski
Wydawnictwo "MIKOM"
ul. Andrzejowska 3, 02-312 Warszawa,
tel. (022) 823-70-77


161 DKOS-4015-164/02 Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Grażyna Koba
Wydawnictwo MIGRA
ul. Biskupicka 9,55-041 Tyniec Mały
tel. (071) 311 90 04, fax 311 90 01


162 DKOS-4015-183/02 Technologia informacyjna. Program kształcenia w zakresie podstawowym do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników. Andrzej Walat
Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro
ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa,
tel. (022) 639-85-40, 833-65-78, tel./fax 639-85-50,
e-mail: pazdro@pazdro.com.pl