Technologia Informacyjna

 

 

1.   Podstawa programowa Technologii Informacyjnej
2.   Program nauczania
3.   Numery dopuszczeń programów dla TI
4.   Rozkład materiału nauczania
5.   Plan wynikowy TI
6.   Przedmiotowy system oceniania TI
7.   Umiejętności informatyczne ucznia gimnazjum
8.   Regulamin pracowni komputerowej
9.   Ścieżki edukacyjne na TI
10. Kategorie celów kształcenia
11. Materiały pomocnicze dla uczniów
12. Ciekawe linki

 

 

 

[update version: 04. 09. 2004]